Miljø

Vi tar miljøansvar gjennom sirkulær økonomi

Den sirkulære økonomien oppfordrer til gjenbruk og gjenvinning. Dette motsvarer den lineære tanken om bruk- og kast-samfunnet. For hver datamaskin som gjenbrukes kan vi redusere utslippene av karbondioksid, spare råvarer og stimulere til en sirkulær økonomi der produktene brukes mer effektivt.

Sirkulær økonomi – en fremtidsrettet IT-løsning for bedrifter

Forskning viser at IT-bransjen fortsatt står for ca. 2% av alt CO2-utslipp på jorda. Det er tilsvarende utslippet fra flyindustrien i hele verden. Vi har hatt fokus på gjenbruk og kontrollert gjenvinning en god stund. Vi vet også at mye av det råstoffet som går med til produksjon av IT-produkter allerede er en knapphetsressurs.